Monday, November 21, 2011


天與地~

我知道,上帝一直看顧著柔拔。

否則鮮有看公仔箱的老子,不會如此巧合,偶然地看到肥皂劇《天與地》宣傳廣告。

關鍵不是肥皂劇,是「天與地」。

這三個字,真係緊要,它徹底地影響著老子的畢生信念(faith)。背後的故事,時間迫切,有緣再談。

對呀,時間迫切,因為2009年拍竣的肥皂劇《天與地》,終於今晚上映了。

大家可能已在大量三八雜誌或各大娛樂傳媒,掌握了此劇背景。恕老子未能撥冗留意這類傳媒,我只靠wiki嘗試了解該劇資料。

據了解,劇情大概係講一班朋友,到雪山玩,發生了一件事,其中一個最後不能回來,消失了。其餘朋友都受到這事影響,影響著各自往後的生活,大家都不想再提這事,有人扮忘記、有人沉淪…。

究竟發生甚麼事?為甚麼叫《天與地》?

好奇柔拔在wiki的劇情人物介紹,抓到了那個最終不能從雪山回來的友仔,wiki對這友仔的介紹,其中三個字,好可怕:

被食者。


究竟何謂「被食者」?老子第一印象是:果班粉腸在雪山落難,最終捱不了餓,把這個朋友……吃掉!

礙於肥皂劇的尺度,估計唔會有咁爆既創作力吧?如果真係夠膽玩人吃人,老子一定俾十萬個like(to the creativity/innovation/courage of TVB)。

較實際的猜想,應該係班粉腸在雪山遇上內子小雲最愛的北極大熊熊,北極大熊熊肚仔餓,吃了人。故事宗旨有環保意識,叫人類保護地球,讓熊熊返翻冰塊底下,唔好游上地面食人。

拿拿拿,我真係冇search過任何資料,只憑天馬行空老作出來,錯哂劇情唔好笑我。

No comments: