Sunday, February 03, 2008

model: Sherry
Assignment: 《e-zone》issue 493 @24/1/2008


小學寒假作業難倒碩士生


今早瀏覽網頁,發現一則舊聞。柔拔唔識死考考自己,呵呵我竟然答中左碩士生都答唔倒既小學題目。咁究竟我係夠資格升中,抑或嘗試報名讀master呢hoho~

留意文中第2條題目,假如閣下是AV/IT記者,估你應該會心微笑,尤其要常常做顯示器測試果班,嘻。

++++++++++++++++


(明報) 01月 25日 星期五 02:55PM
中國小學一年級寒假數學作業,竟難倒北大數學碩士。
最近有網友在網上張帖自己上小學一年級的外甥的寒假數學作業,難倒了許多網友,甚至北大數學碩士。
「南方網」報道,網友的題目是「小明釣魚回來,小玲問他釣了幾條魚?」小明答:「釣得真不少啊!6條沒頭,9條沒尾,8條只有半個身軀。」問題是小明到底釣了幾條魚?
網友紛紛回應,但沒有一個人給出正確答案。甚至有網友懷疑這是否一道腦筋急轉彎,答案為零,因為6沒有「頭」、9沒有「尾」和8只有「半身」。這名網友還將寒假作業的封面也貼到帖子中,記者看到這是廣州出版社出版的《一年級寒假作業》。接著,這名網友公布了這道題目的答案:「23條魚」。答案讓不少網友百思不得其解。
記者就這個寒假作業求助一北大數學碩士、某銀行專業理財師,看了題目,他進行了演算後,說無法得到答案,記者告知其作業上的正確答案,他表示題目和答案之間找不到規律可尋。
隨後,記者在房地產信息網上又看到另外一個家長的帖子,說到小學2年級女兒作業中有這樣一道題目,要求寫出5種紅色、5種藍色、5種黃色、5種綠色。結果兩口子和孩子絞盡腦汁還是沒有能夠完成。「現在孩子的題目太難了,我們幫她每做出一道題全家都很有成就感!」這位家長這樣形容一家人陪著女兒完成寒假作業的心情。

No comments: