Monday, March 10, 2008

劍齒虎交唔足戲~

之前在公仔箱睇左一次《10,000BC》trailer,已篤定要入場追捧長齒象同劍齒虎!終於琴日同小雲私奔discovery bay嘆左小半天世界後,決定捉埋佢入Palace IFC睇大象。結果109分鐘完場後,個感覺同柔拔預期中有些些出入…


我以為套戲係講史前人類如何同D怪物巨獸物競天擇,會有好多打怪獸場面…雖然起初都有少少《king kong (2005)》仲有DD 《戰狼300》feel,兼且長齒象同劍齒虎都俾足戲,可惜佢地始終都係唔多夠戲囉。尤其劍齒虎,全片佢只係出左兩次咁大把,加埋都唔知有冇5分鐘…其實小虎佢已經交足功課,出親場都怒吼喪叫…莫非導演嫌佢太爆驚搶哂長齒象鏡乎?


劇情略嫌大路估到油麻地(so-so),兼且怪獸品種及戲份其實唔多架,完場後仲聽到有雄性觀眾抱怨劍齒虎戲份少。柔拔反而係擔心劍齒虎既下落囉,佢初登場時係受左傷嘛,第2幕做完後就失左蹤,都唔知有冇俾人「擔」左去添架…


小雲就因為身體不適,真係懶理長齒象同劍齒虎有幾凶惡,幾乎成場戲都躲在柔拔左膊裡zzzzz…吱吱吱吱吱吱……

No comments: