Monday, October 13, 2008


5個大餅賣郵票

話說回來,我可是記得在小學時候,曾偷偷地拿了屋企餅乾返學校賣(非法乎?);又由於家父昔日是國際性航海員(好高級果隻,我覺得真係威喎),周遊列國之餘不忘寄下信回家,小拔就儲埋好多不同國藉既郵票,結果就拎左唔少返學校上課時與同學仔交易,當中有barter有真金白銀,最勁果次係賣左5個大餅!5個大餅喎!那是二十年多前的事了!5個大餅,注意我係零成本剪左老豆封信既郵票交易,我好似係JEL住頭印印腳咬住雪茄味脆皮同富貴同學仔傾架單生意,開心到丫~~

No comments: