Monday, October 13, 2008柔拔傳媒血

不過咁,早在課堂買賣之前,6、7歲人仔的我已經培養左在家裡畫公仔出版家庭式雜誌予家人及同學傳閱,仲「要求」家人及同學寫信,然後自己扮「老總」回覆。回想起來,我真係天生傳媒血。當年影響我既包括:《星島好兒童》、《兒童樂園》、《成語動畫廊》、《老夫子》、《突破少年》、《天天日報》等。

最記得有次媽子不肯買《星島好兒童》,柔拔幾歲人仔問媽子拎大餅膽粗粗自己落報紙檔買,都幾驚架當時。又有一次同媽子一齊往報攤買,媽子同聽緊跑馬直播收音機既老闆娘擾攘左一陣轉身告訴我冇書買,我問點解老闆娘好似想食人咁態度,媽子說老闆娘跑馬中唔能鍾意聽個書(輸)字喎。上述書報幾乎都已壽終正寢執Q哂,往事只能回味。

No comments: