Tuesday, March 10, 2009


Motorola A3100

最近在巴士上發現了Motorola A3100的笑嘴廣告。由王祖藍扮阿蘇去演繹A3100的功能賣點。由頭到尾睇完我都唔知A3100賣緊乜,不過就對祖藍既表現好深刻,佢好俾心機做,亦很討好。

以電視廣告而言,個人此為最重要係make noise,令人對A3100或Motorola留下印象,之後真係想換機自不然想起祖藍,然後便慢慢磨規格,就算最後唔買,至少曾成為了考慮之列。

比如柔拔過去與Motorola唔過電,但祖藍就令我望真左A3100,同埋接受番品牌,就算今次唔揀,話唔定他日都試轉用該品牌呢。摩記今次條《祖藍扮阿蘇》算係成功喇。

祖藍 扮阿蘇 - A3100