Monday, April 27, 2009


衛詩。

「塔尖仍舊記得 這擁抱極美好 愛有千斤重 重過無涯的鐵路……」

咪講笑,柔拔最先在公仔箱新聞報道見到衛詩返港真面目果一刻,腦海就係哼Q左上面幾句歌詞。

衛詩仲有冇新唱片出就唔想估,反而建議各位電影出品人,可以考慮搵衛詩搭上關楚耀二串一拍番部《索K男女》,扑中大收就肯定咸魚翻生喎露眉(< 接近粗口)!

一直重注衛蘭衛詩有potential衝擊本地樂壇,尤其衛蘭,呢D根本係正宗小雲樣,應該殺哂丫,點解仲未紅架,奸爸嗲啦~~!

No comments: