Sunday, August 09, 2009麥兜响噹噹~


豬兜新片《麥兜响噹噹》將於8月13日上畫,暑假檔期猛片圍剿,亦不乏像豬兜一類面向合家歡既片種,豬兜又無3D激凸招徠…惟對死硬派「兜迷」柔之拔而言,梗係必撐豬兜。

據知豬兜已於7月24日全國公映,票房還不俗呢,這可是豬兜首闖國內影圈啊!

這陣子各大媒體都在鼓吹豬兜,包括:無記今午播舊片《麥兜故事》、報紙訪問麥家碧姐姐、更多與豬兜有關的專題…

今午才發現,原來拔母唔知麥兜蠢過隻豬;翱翔股海的拔父反而對此卡通片有些認識…呵呵!

柔拔其實仍未刨新片詳情,好像是打功夫,柔拔立即想起《功夫熊貓》…又據聞豬兜係功夫熊貓既失敗版,即係人地功夫熊貓經過苦練最後打贏大豹;豬兜卻係片尾都一事無成…講得好聽是捉到鹿識扭橋,說穿了還是擺明抄橋,但仍有信心豬兜片會有自己性格!

在Youtube睇左段Trailer,果幕青馬大橋,覺得兜片很有旅遊推廣味道,麥家碧和謝立文都好有heart啊!

No comments: