Tuesday, October 06, 2009Thank God You 're a Man~

柔拔年少時曾經向一個女同學揚言,「我很喜歡做男人,因為我好鍾意女人。」

身邊人從小到大都說柔拔係一條過分認真、緊張、不懂撒謊、仲有喜怒哀樂形於色既笨實,因此上面果句原本係真心話,但回想起來,恐怕果位女同學以為有人在性騷擾…>_<

摯友達仔剛傳來一則連環圖廣告,原來除了鍾意女人,飲酒都係want to be a man既理由。爽!

3 comments:

said...

「我很喜歡做男人,因為我好鍾意女人。」
1)小心令對方引起誤解、認為這是求愛的說話
2)小心令對方引起誤解為「有好感」
3)小心會被誤解為「性騷擾」

purina said...

haha, 森乃威!真係森乃威!

said...

Ten thousand years passing ships have to be careful

小心駛得萬年船