Sunday, December 13, 2009

yOU aRE tHE legend, tHIS iS yOUR tIME~~

香港2009東亞運動會眨眼已經來到最後一天,遲唱好過唔唱,讓我們一起高歌yOU aRE tHE legend, tHIS iS yOUR tIME......

萬分感激「小師姐」寶莉,讓柔拔能夠在最後一剎取得入場券(真的最後一剎,在現場入口取得),無論柔拔如何日里萬機百病纏身,豪埋「舊幾水」飛的也要趕及出席,這大概是柔拔首次現場觀看,需要升旗禮儀式的柔道比賽。 噢…當然也要感謝小雲的包容,及借出小相機。

值得推介的是上圖四的一條癡肥選手,佢係參加+100KG級組別,簡單講即係最重果組,癡肥令佢入左最後決賽,幸好天有眼,最後都要屈居阿二。再次証明,單靠癡肥及大力係唔夠架,「柔」之真義內含大智慧呢!

但願香港的體育潮流及精神能夠維持下去…阿門。

No comments: