Sunday, January 17, 2010


熊仔‧牛仔~

今天撥冗收拾陳年報紙。在2008年3月13日蘋果日報財經版抓到這張「牛仔開party,熊仔好angry」插圖。真的很可愛!不諳(也不屑)財經的柔拔,唔知道(亦不想知道)熊仔和牛仔是怎麼樣的借喻,只知道每當我拖住小熊維尼入股場,D股民都好想我操佢地露眉(因為我反左彈,因此是操佢地的)

咁又係既,睇翻幀圖,左邊隻白熊熊已經怒氣沖天到沸點,玩左咁耐既牛仔咪交翻個場出來再排隊玩囉。

BTW,小雲深閨都有隻玩到爛既小熊維尼,是本拔N年前送俾佢的。

No comments: