Saturday, December 31, 2011


2012~

從沒如此期待的一年。
2012,肯定翻天覆地,風起雲湧。
因為下列這些事情,將前所未有地堆在2012發生。
政治影響經濟、經濟影響民生…
主啊,請讓人類安然過渡:2012。
---------

2011 1106 區議會選舉。其實老子是把這事作為2012的開始。結果,真的出現了荒謬的種票事件。不過,這天,只是序幕。
2011 12 江老怪孰真孰假仍未搞清,金正日卻先行一步。金正恩與李明博斷交…
2012 01-02 禽流感爆發。據知堔圳剛確診有人染上禽流感,情況危殆;專家指堔圳和香港難兄難弟,又指冬季是高危期。老子想起了2003…想起了醋…最近某相學雜誌封面標題批2012恒指跌破13000點、神棍專家狂言樓價將跌30%以上。
2012 0114 台灣總統選舉。
2012 03 俄羅斯總統選舉。
2012 0325 香港特首選舉。
2012 0608-0701 歐國盃2012
2012 0701 如果林公公做左政務司司長,七一上街數字有望創新高;「90後」勢力抬頭了!
2012 0727-0812 倫敦奧運。
2012 09 香港立法會選舉。
2012 0911 拉登香左咁耐都冇乜相關大事件,好似全世界都認定餘黨收哂皮。
2012 1106 美國總統選舉。
2012 國家主席胡錦濤逐步卸任。
2012 香港黑幫和勝和「坐館」選舉。
2012 1222 地球和太陽的磁極顛倒,搞不好將引致大量天災。

無論如何,做人有目標才是王道。大家訂立左2012年計劃未?happy new year~~

No comments: