Sunday, January 18, 2009
周杰倫~生日。


今天,周董周杰倫30歲了。時光真的快夾狠~~~

柔拔對音樂是博愛態度,乜歌都welcome。不過從行為看來,難否認踏入廿一世紀以來,比較鍾情周杰倫。

不是很早認識他。大概是2001年,仲記得當年仍同D朋友仔唱K,朋友仔揀了周董的〈龍捲風〉及〈開不了口〉,喜歡唱歌(俾自己聽)既柔拔不以為然,弟弟一句「呢條友將來有排紅」,我都懶理。直至同年年底,周董果首〈安靜〉,終於辣起我條音樂根。自此,每年都在期待他的唱片。他的新碟,令柔拔覺得自己仍活著,是refresh drinking。

周董是唱作人,好像曾應承樂迷每年至少出版一張大碟。這絕不容易,他的所有歌曲,都是他自己作的,他更有為其他歌手作曲。每次出碟,總會有人批評「與舊碟邊首邊首好很相似」。但年年批評,年年大賣。

音樂很奇妙,有記憶功能。相信每人心中,都有一堆歌曲音樂,一旦奏起,立即勾起你某段往事回憶。周董就有很多首歌,成為了柔拔不同時地人的回憶。

去年的《魔杰座》,柔拔懶不願在HMV預訂,結果冇左特別版既扭計骰之餘,仲要新奇刺激到,要在臨飛英倫果晚在機場購買了平裝版(上圖二)。小雲自果次之後,又了解多左柔拔,原來我冇周杰倫D新歌,係上唔到機飛英倫的^^ .\/." (有眉毛嬲樣代表小雲, 笑緊個件梗係柔拔本人)

其實當時有兩個原因:一個係周董首〈稻香〉,是柔拔與小雲「漫活英倫」的插曲,因此很希望在英倫生活時繼續聽到這首插曲,同埋隻碟(買碟前已在試聽網站聽到隻碟滾熟)(主題曲是衛蘭〈陰天假期〉,源於柔拔與小雲私奔渡假的英倫常常陰天,而當時〈陰天假期〉仍在派台熱播中,天衣無縫);另一原因,是很想小雲細心聽〈稻香〉歌詞,我get到既,很簡單,四個字:知足常樂(後來才知道,原來周董呢首作品要帶出既,係知足,真係get到哂!勁!)。

而家首歌已經好舊,仍誠意推介俾未聽過的朋友,抄了首KTV下來,一CLICK即播,留意〈稻香〉曲、詞、唱、KTV導演均是周董,〈稻香〉是真切地反映著他。最初看KTV時,金融海嘯剛起,睇住首KTV,自卑柔拔幾乎哭了出來。雄性應該特別有共鳴,睇完自然明。No comments: